Till sidans huvudinnehåll
Tillbaka

Trafikverkets Traineeprogram

Certifierat traineeprogram Certifierat traineeprogram

Om traineeprogrammet
Under tolv månader deltar du i ett omfattande traineeprogram som främjar din personliga utveckling, breddar ditt kontaktnät och ger dig kunskap om våra olika verksamheter. Som trainee rustas du i förändrings- och projektledning och får en fördjupad kunskap om den digitala transformation Trafikverket står inför.

Verksamhetens behov och dina intressen styr innehållet
Traineeprogrammet har både gemensamma och individuella inslag:

  • Den gemensamma delen består av en central introduktion och ett gemensamt utbildningsprogram som ger dig en bred överblick över Trafikverkets verksamhet. Flera externa och interna studiebesök anordnas och ni kommer även att få arbeta med verksamhetsnära case – med koppling mot digitaliseringsfrågor.
  • Den individuella delen innehåller en personlig utvecklingsplan som utformas av dig, din chef och din handledare. Det är verksamhetens behov samt dina intressen och ambitioner som styr hur just din traineeperiod kommer att se ut. Som exempel kan du välja att göra studiebesök eller kortare praktikperioder inom de verksamheter som intresserar dig.

På våra karriärsidor kan du läsa mer om traineeprogrammet, se länk till höger.

Om Trafikverket

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Just nu är vi ca 10 000 medarbetare som är med och utvecklar Sveriges största infrastrukturprojekt och vi finns över hela landet. Transportsystemet digitaliseras i snabb takt och kommer inom en nära framtid vara platsen för en rad omvälvande och spännande teknikskiften. Exempelvis kommer ett uppkopplat vägnät och den nya digitaliserade järnvägen innebära behov av nya innovativa lösningar på utmaningar som vi ännu inte känner till.

Trafikverkets traineeprogram har fokus på digitalisering av transportsystemet. Framtiden är digital och då krävs det att transportsystemet och Trafikverkets verksamhet hänger med på samhällets digitaliseringsresa. Traineeprogrammet är ett led i att stärka arbetet med den digitala transformationen, klara teknikomställningen och möjliggöra för en mer datadriven organisation.

Senast uppdaterad: 2024-06-14

Dela innehållet med en vän:

Liknande Traineeplatser

Ta ett stort kliv in i arbetslivet och få ett stort försprång i din karriär med en traineetjänst. Sök bland alla Traineetjänster här.

Våra premium-partners