top-certifkat-header1.jpeg

En trygg start på din karriär – välj ett certifierat traineeprogram!

TraineeGuiden certifierar traineeprogram sedan 2006. Certifikatet är efterfrågat och uppskattat av de sökanden till traineeprogram och alltfler företag ansöker om certifiering. Certifikatet togs fram och har utvecklats av TraineeGuiden tillsammans med bland andra Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer.

Certifikatets syfte är att underlätta för sökande till traineeprogram genom att lyfta fram bra strukturerade kvalitetsprogram och samtidigt ge arbetsgivare vägledning om vad som bör ingå i ett traineeprogram för att nå högsta kvalitet. Enbart företag som är aktiva kunder hos TraineeGuiden kan erhålla certifieringen, detta för att vi ska kunna säkerställa att villkoren efterlevs.


För att ett företags traineeprogram ska certifieras krävs att det uppfyller följande fem punkter:
 

1. Traineeanställningen ska vara detsamma som en tillsvidareanställning

När traineen skriver på anställningsavtalet för traineeprogrammet ska det klart framgå att anställningen är en tillsvidareanställning som bedrivs på heltid. Traineen ska under programmet omfattas av de anställningsvillkor och förmåner som gäller på arbetsplatsen.
 

2. Program ska finnas för hela traineeprogrammet

Ett program för hela traineeperioden ska presenteras för traineen innan anställning sker, där företaget presenterar syfte, innehåll och mål. Arbetsgivaren och traineen ska tillsammans sträva efter att anpassa traineeprogrammet efter traineens kompetenser och egenskaper. En mentor/handledare ska utses och finnas till hands under hela programmet. Detta för att garantera att programmets intentioner och hålltider följs. Programmet ska ha inslag av både praktik och teori. Teoridelen bör omfatta minst tio procent av tiden. De praktiska arbetsuppgifterna kan variera men ska vara kvalificerade för att garantera att traineen får relevanta kunskaper och erfarenheter under tiden för programmet.
 

3. Längden på traineeprogrammet ska vara mellan 9 och 36 månader

Längden på traineeprogrammet ska vara minst 9 månader och längst 36 månader. Längden på programmet ska anpassas efter dess innehåll och tid ska finnas för att programmets alla moment ska hinnas med.
 

4. Ingångslönen för en traineeanställning ska vara marknadsmässig

En ingångslön för en trainee ska vara likställd med en ingångslön för en person med motsvarande kompetens och utbildning inom samma arbetsområde. Traineen ska omfattas av företagets lönepolicy som till exempel löne- och utvecklingssamtal.
 

5. Arbetsgivaren ska kunna erbjuda traineen relevanta arbetsuppgifter efter traineeprogrammet

Efter avslutat program ska traineen erbjudas en fortsatt tillsvidareanställning med relevanta arbetsuppgifter i företaget.
 

Villkor för användande av certifikatslogotypen:
Logotypen (certifikatstämpeln) får endast användas av företag och organisationer som har certifierade traineeprogram samt av media i samband med artiklar om Certifikatet, TraineeGuiden.se eller Civilekonomerna.

Logotypens utformning får inte förändras på något sätt. Om logotypen används på webben ska den alltid vara klickbar och länkas till http://www.traineeguiden.se/certifikat

Kontakta diana.von.martens@traineeguiden.se om ni har några frågor!

Ladda ner dokument:
- Formulär för Certifiering.pdf
- Form for certificate.pdf
- Logotyp Certified Trainee Program