Certifierat Traineeprogram

trainee-certifikat-200x199

 

Antalet traineeprogram ökar snabbt bland svenska företag. Samtidigt är det mer otydligt än någonsin vad det egentligen innebär att vara trainee.

För att underlätta för både företag och sökande har TraineeGuiden.se tillsammans med Civilekonomerna tagit fram ett certifikat för traineeprogram. Certifikatets syfte är att underlätta för sökande av traineeprogram genom att belysa bra strukturerade program och samtidigt ge arbetsgivare vägledning om vad som bör ingå i ett traineeprogram.

Formulär för att certifiera traineeprogram finns längst ned på sidan.

För att ett företags traineeprogram ska certifieras krävs att det uppfyller följande fem punkter:

 

1. Traineeanställningen ska vara detsamma som en tillsvidareanställning

När traineen skriver på anställningsavtalet för traineeprogrammet ska det klart framgå att anställningen är en tillsvidareanställning som bedrivs på heltid. Traineen ska under programmet omfattas av de anställningsvillkor och förmåner som gäller på arbetsplatsen.

2. Program ska finnas för hela traineeprogrammet

Ett program för hela traineeperioden ska presenteras för traineen innan anställning sker, där företaget presenterar syfte, innehåll och mål. Arbetsgivaren och traineen ska tillsammans sträva efter att anpassa traineeprogrammet efter traineens kompetenser och egenskaper. En mentor/handledare ska utses och finnas till hands under hela programmet. Detta för att garantera att programmets intentioner och hålltider följs. Programmet ska ha inslag av både praktik och teori. Teoridelen bör omfatta minst tio procent av tiden. De praktiska arbetsuppgifterna kan variera men ska vara kvalificerade för att garantera att traineen får relevanta kunskaper och erfarenheter under tiden för programmet.

3. Längden på traineeprogrammet ska vara mellan 9 och 36 månader

Längden på traineeprogrammet ska vara minst 9 månader och längst 36 månader. Längden på programmet ska anpassas efter dess innehåll och tid ska finnas för att programmets alla moment ska hinnas med.

4. Ingångslönen för en traineeanställning ska vara marknadsmässig

En ingångslön för en trainee ska vara likställd med en ingångslön för en person med motsvarande kompetens och utbildning inom samma arbetsområde. Traineen ska omfattas av företagets lönepolicy som till exempel löne- och utvecklingssamtal.

5. Arbetsgivaren ska kunna erbjuda traineen relevanta arbetsuppgifter efter traineeprogrammet

Efter avslutat program ska traineen erbjudas en fortsatt tillsvidareanställning med relevanta arbetsuppgifter i företaget.

 

 civilekonmerna-ram

 

Mer information för sökande

Har du frågor om lön, arbetsrätt eller karriär? Hör av dig till Civilekonomerna för fler tips och råd

Mer information för företag

Formulär för att certifiera företagets eller organisationens traineeprogram
Logotyp / Certifikatstämpel för certifierade traineeprogram

 

 

TRAINEENYHET2018-03-21, Juniorkonsultprogram 2018 startar 3 september 2018 där ansökan senast 11 juni 2018.

Läs mer

ABB

TRAINEENYHET2018-03-20, Global trainee in Finance and Business Control startar september 2018 med ansökan senast 15 april 2018.

Läs mer

TRAINEENYHET2018-03-20, Tetra Pak Future Talent Program startar hösten 2018 med ansökan 30 april 2018.

Läs mer

TRAINEENYHET2018-03-09, Lantmäteriets IT Trainee startar den 3 september 2018, med ansökan senast 31 mars 2018.

Läs mer

TRAINEENYHET2018-03-06, Teracom Tech Traineeprogram startar 3 september 2018 med senaste ansökan 14 mars 2018.

Läs mer