Alfa Laval Header.png

Frågor och svar om Alfa Laval

Här får du svar på de vanligaste frågorna som kommer in till Alfa Laval:

 1. Vad söker ni för utbildningsbakgrund, egenskaper och kompetenser hos era trainees?
  Vi söker alla typer av ingenjörer. Det är svårt med ett entydligt svar på denna frågan. Vi ser att det finns en rad utbildningsbakgrunder som kan passa som vi listat i annonsen. Sedan kikar vi i urvalsprocessen på personlighet, driv, samarbetsförmåga liksom förståelse för en komplex uppgift. Vi ska också säga att vi har olika profiler som vi ansett lämpliga på våra traineeprogram, så det finns en mångfald rätta profiler och inte minst nyfikenhet att ta sig an utmaningar hos oss ser vi som positivt!
   
 2. Vilka vägar inom företaget brukar era trainees ta efter programmet?
  Det är ett flexibelt traineeprogram. Under traineeprogrammets gång så får man en känsla av man vill arbeta med, där rollerna formas mer av vad man är intresserad av. Det är inte spikat exakt vad man ska arbeta med, utan det formas under traineeperioden. En av mina kollegor som har studerat ett ganska liknande program (master inom mekatronik), arbetar med att utveckla innovationer till prodkukter.
   
 3. Hur är upplägget på traineeprogrammet? 
  Man utför alla rotationer på samma organisation - dvs MSH eller HSS. När ni söker till traineeprogrammet söker ni till både HSS/MSH, och blir sedan utifrån profil matchade in efter de olika organisationerna. Du kan självklart lyfta i din ansökan om du har ett specifikt intresse för en viss organisation.

  Som trainee, oavsett MSH eller HSS, får man ett projekt tillsammans med den andra traineen (ni är två stycken på varje organisation) som ni ska jobba med under hela traineeprogrammet. Detta projekt utformas av MSH/HSS och är tänkt att matcha era kompetenser och intresseområden. De projekt vi fått under vårt program är väldigt väl utformade och spännande! 
   
 4. Finns det möjlighet till ett mer fokus på hållbarhetsaspekter?
  Hållbar utveckling av våra produkter är ett fokus vi har på allt vi gör. Vi tänker på framtiden och försöker koppla allt vi gör och alla nya produkter till de Globala UN målen om hållbar utveckling och samtidigt hjälper industrier att tillverka deras varor med den bästa kvalitén.
   
 5. Ungefär hur många trainee platser finns tillgängliga varje år?
  Vi har tagit in 4 traineer respektive år. Två stycken mot vår Marine inriktning och 2 stycken mot High speed separators inriktningen.
   
 6. Hur ser en dag/vecka ut för en trainee?
  Under traineeprogrammet får vi traineer rotera på olika avdelningar och positioner. Vad jag har gjort på varje avdelning har varierat och jag har alltid haft chansen att påverka och komma med idéer. Ofta består arbetet av att driva projekt med stöd av mer seniora personer vilket är en ganska stor del av en vanlig arbetsvecka. Som trainee får man också möjlighet att utvecklas och lära sig mer om företaget och produkten. Det gör vi genom att delta på utbildningar och prata med anställda och chefer runt om i organisationen. Utöver detta är vi även ett härligt gäng traineer som gärna ses och hittar på saker tillsammans vilket är väldigt kul.
   
 7. Exempel på projekt som man har ansvar för som trainee?  Hur väljer man projekten?
  Det kan variera väldigt mycket beroende på avdelning och tidsplan. Till exempel har vi fått möjligheten att göra utblickar mot framtiden och analysera till exempel övergången mot mer hållbara bränslen inom den marina industrin. Andra typer av projekt har handlat om att digitalisera serviceerbjudanden eller identifiera nya applikationsområden för våra befintliga produkter!

  Våra chefer har väldigt många intressanta och roliga idéer på projekt att genomföra, så de föreslår ett projekt utifrån verksamhetens behov och traineepogrammets syfte.
   

Läs mer på Alfa Lavals programsida: 
https://www.traineeguiden.se/trainee-program/alfa-laval-engineer-trainee-program