Pressmeddelande: Nytt samarbete ska lyfta svenska traineeprogram

Ladda ned som pdf

Pressrelease

Stockholm 2009-06-01

Nytt samarbete ska lyfta svenska traineeprogram

I Sverige ser vi en tydlig trend att allt fler mindre företag, statliga myndigheter och verk startar traineeprogram som ett led i att attrahera unga medarbetare. Traineeguiden.se och Adecco inleder därför ett samarbete för att bidra till att göra traineeprogram än mer framgångsrika för både företag och traineer.

– Traditionellt sett har traineeprogram varit ett sätt att attrahera morgondagens ledare i Sveriges största företag. Vi ser nu en tydlig trend att traineeprogram även startas i mindre företag, statliga myndigheter och verk, säger Bjarne Kristiansen, grundare av TraineeGuiden.se

Inom tio år kommer, för första gången i historien, en majoritet av Europas befolkning vara över 40 år. Den åldrande arbetsstyrkans kompetens, med allt fler pensionärer, måste då ersättas av nya kvalificerade medarbetare.

Det blir allt viktigare för företagen att arbeta strategiskt med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera rätt individer med rätt kompetens. Att erbjuda traineeprogram är ett effektivt sätt att stärka relationerna till morgondagens medarbetare.

Tillsammans kommer TraineeGuiden.se och Adecco att erbjuda hela livscykeln för ett framgångsrikt traineeprogram – från det strategiska beslutet och programmets utformning samt rekrytering och genomförande, coachning och ledarskapsutveckling, uppföljning och säkerställande av traineens vidare anställning efter traineeprogrammets slut.

– Genom att dra nytta av våra och andra organisationers erfarenheter runt uppbyggnad och utveckling av traineeprogram undviks många fallgropar. Detta stärker även organisationens varumärke gentemot sökande på lång sikt, säger Christian Rähn, ansvarig för Adeccos traineesatsning

För sökande och organisationer har Traineeguiden.se och Adecco, utifrån sina gemensamma erfarenheter, tagit fram ett antal tips och råd som från idag finns att tillgå på www.adeccostudent.se samt www.traineeguiden.se

För mer information kontakta
TraineeGuiden.se Bjarne Kristiansen, tel. 0709-357944 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Adecco Christian Rähn, 073-6847046 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Korta fakta om:
TraineeGuiden.se är Sveriges ledande webbplats om traineeprogram. På webbplatsen hittar sökande bland
annat en komplett förteckning över samtliga svenska traineeprogram och där återfinns även det certifikat för
traineeprogram som tagits fram tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna.
www.traineeguiden.se

Adecco, världens största rekryterings- och bemanningsföretag, har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning,
utformning, rekrytering och genomförande av traineeprogram på både nationell och internationell nivå.
www.adeccostudent.se