Universitet och Högskolor

Representerar du ett universitet eller en högskola och vill visa aktuella traineeprogram på skolans student- eller karriärsidor? Vi ser till att all information uppdateras löpande så att er sida är aktuell utan att ni behöver göra något arbete. Det är en tacksam service mot era studenter som kan välja Traineespåret som alternativ karriärväg efter avslutad utbildning.

Några av våra samarbetspartners är: 

Elin, Ekonomföreningen vid Linköpings universitet
Föreningen Ekonomerna Stockholms Universitet
Halmstad Studentkår
The Student Union, School of Economics , business and law
Högskolan i Borås
Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet
KTH
Linköpings Universitet
Göteborgs Universitet, Handelshögskolan
Industriell Ekonomi, Lunds Tekniska Högskola
Stockholms Universitet, Företagsekonomiska institutionen
Södertörns Förenade Ekonomer
Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Umeå Universitet
Uppsala teknolog-och naturvetarkår

För mer information kontakta oss på info@traineeguiden.se
Fler kontaktvägar kan du hitta här