Till sidans huvudinnehåll

Vida AB

Vi är Vida
Vårt hjärta finns i den svenska skogen. Vi är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog och är stolta över att arbeta med trä som är en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar.

Koncernen har 1 500 anställda på 23 produktionsanläggningar varav 12 sågverk. Vidas sågverk är moderna och specialiserade inom sitt område. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke som exporteras till hela världen, men vi är också Nordens största tillverkare av träemballage. Dessutom tillverkar vi hus och energiprodukter.

Våra värdeord definierar vår företagskultur, det vi tror på och tycker är viktigt. Värdeorden fungerar som ledstjärnor i vardagen. Vår kultur kännetecknas av engagemang, enkelhet och drivkraft. Trots att vi vuxit mycket de senaste åren har vi fortfarande kvar det lilla företagets närhet och sammanhållning. På Vida har vi korta beslutsvägar och vi går snabbt från ord till handling.