Till sidans huvudinnehåll

Trafikverket

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Just nu är vi ca 10 000 medarbetare som är med och utvecklar Sveriges största infrastrukturprojekt och vi finns över hela landet. Transportsystemet digitaliseras i snabb takt och kommer inom en nära framtid vara platsen för en rad omvälvande och spännande teknikskiften. Exempelvis kommer ett uppkopplat vägnät och den nya digitaliserade järnvägen innebära behov av nya innovativa lösningar på utmaningar som vi ännu inte känner till.

Trafikverkets traineeprogram har fokus på digitalisering av transportsystemet. Framtiden är digital och då krävs det att transportsystemet och Trafikverkets verksamhet hänger med på samhällets digitaliseringsresa. Traineeprogrammet är ett led i att stärka arbetet med den digitala transformationen, klara teknikomställningen och möjliggöra för en mer datadriven organisation.