Till sidans huvudinnehåll

Sveriges Radio

Sveriges Radio ska aldrig tystna. Varje dag och dygnet runt jobbar tusentals människor att ge röst åt fler röster, oberoende av kanal och plattform. Här finns skilda erfarenheter, kunskapsområden och arbetsuppgifter men med en sak gemensamt, en vilja att göra radio för alla. Vår techavdelning består av 400 personer som jobbar med bland annat att utveckla system och tekniska lösningar, säkerställa rätt ljudkvalitet och se till att våra reportrar har fungerande verktyg för att sända. Vi har länge legat långt fram när det gäller teknisk utveckling kring allt som rör ljud och satsar på att bli ännu bättre genom att expandera inom egenutveckling främst inom den digitala tekniken.

För att lyckas med det behöver vi ständigt utveckla vårt innehåll, våra arbetssätt och hur vi jobbar tillsammans. Därför behöver vi medarbetare med olika kompetenser, fler perspektiv och ett nytänkande. Därför behöver vi dig. Kom och bidra till förståelse i en föränderlig värld.