Till sidans huvudinnehåll

Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening – RNF er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, vi har over 250 spennende bedrifter som våre medlemmer. Se vår hjemmeside https://rnf.no/RNF jobber aktivt med å fremme og ivareta næringslivets interesser gjennom jevnlig kontakt med de politiske og administrative ledd i regionen, andre næringsforeninger, organisasjoner og bedriftene. RNF er en uavhengig, medlemsorientert og samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; frokostmøter, seminarer og konferanser. Vi jobber for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi setter også fokus på regionens næringsliv gjennom kommunikasjon på nettsiden, via nyhetsbrev og på sosiale medier. Formålet med Ringerike Næringsforening er slik det fremgår av organisasjonens vedtekter.