Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening – RNF er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, vi har over 250 spennende bedrifter som våre medlemmer. Se vår hjemmeside https://rnf.no/.

RNF jobber aktivt med å fremme og ivareta næringslivets interesser gjennom jevnlig kontakt med de politiske og administrative ledd i regionen, andre næringsforeninger, organisasjoner og bedriftene.

RNF er en uavhengig, medlemsorientert og samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; frokostmøter, seminarer og konferanser.

Vi jobber for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. 

Vi setter også fokus på regionens næringsliv gjennom kommunikasjon på nettsiden, via nyhetsbrev og på sosiale medier. Formålet med Ringerike Næringsforening er slik det fremgår av organisasjonens vedtekter.

Program från detta företag

6 dagar kvar. Ringerike Næringsforening söker dig med utbildningen Kandidat eller magisternivå. Programmet startar 1 september 2024 och har ansökan 3 mars 2024

Läs mer