Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

Är du redo för en större uppgift? Du behöver inte vara polis för att jobba inom polisen.

Polisens IT-avdelning har ca 1000 medarbetare och ansvarar för all IT som används av myndighetens ca 35 000 medarbetare. Vi är en del i det brottsbekämpande arbetet, vi ger service till medborgarna och underlättar för myndighetens medarbetare att utföra sina uppdrag. 

I takt med att digitaliseringen ökar måste polisen kunna hantera allt större datamängder, dra större nytta av nya teknologier och hela tiden ligga steget före de kriminella, utan att kompromissa med säkerhet och rättssäkerhet.

Att jobba på polisens IT-avdelning är att vara en avgörande del i polisens verksamhet. Oavsett om det handlar om att utveckla ny forensisk teknologi, kommunicera via polisradion, förenkla medborgarnas kontakt med myndigheten, samla digitala bevis eller betala ut löner krävs väl fungerande IT-lösningar.

Välkommen till polisens IT-avdelning!

Program från detta företag

278 dagar kvar. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen söker dig med utbildningen Examen från högskola/universitet inom data/IT som är högst två år gammal vid ansökningstillfället. Programmet startar Hösten 2025 och har ansökan Hösten 2024

Läs mer
TraineePriset header 2023 1040 x 390.png

ArtikelVinnarna av TraineePriset 2023 blev Volvo Group, Ericsson och SEB!

Läs mer