Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

Är du redo för en större uppgift? Du behöver inte vara polis för att jobba inom polisen.

Polisens IT-avdelning har ca 1000 medarbetare och ansvarar för all IT som används av myndighetens ca 35 000 medarbetare. Vi är en del i det brottsbekämpande arbetet, vi ger service till medborgarna och underlättar för myndighetens medarbetare att utföra sina uppdrag. 

I takt med att digitaliseringen ökar måste polisen kunna hantera allt större datamängder, dra större nytta av nya teknologier och hela tiden ligga steget före de kriminella, utan att kompromissa med säkerhet och rättssäkerhet.

Att jobba på polisens IT-avdelning är att vara en avgörande del i polisens verksamhet. Oavsett om det handlar om att utveckla ny forensisk teknologi, kommunicera via polisradion, förenkla medborgarnas kontakt med myndigheten, samla digitala bevis eller betala ut löner krävs väl fungerande IT-lösningar.

Välkommen till polisens IT-avdelning!

Program från detta företag

336 dagar kvar. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen söker dig med utbildningen Systemutvecklare, systemutvecklare med inriktning test/dataanalys/statistik, kravanalytiker, uppdragsledare eller teknikspecialist. Programmet startar September 2024 och har ansökan December 2023

Läs mer
TraineePriset header 2022 1040 x 390.png

ArtikelVinnarna av TraineePriset 2022 blev Volvo Group, Ericsson och Microsoft!

Läs mer