Traineeprogram inom hållbara underhållslösningar

Försvarets materielverk upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Våra olika delar blir till helheter och vårt engagemang blir till leveranser. Det är så vi möter det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig.

Vi söker nu deltagare till vårt traineeprogram FMV Akademi inom ILS. ILS, på engelska Integrated Logistics Support, är en process som används främst inom försvarssektorn. I korthet går den ut på att underhåll och drift tas i beaktande under systemets hela livscykel. Syftet är att skapa system som håller länge och som vid behov är enkla att underhålla, vilket också minskar kostnaderna över hela livscykeln. Läs gärna mer via länken: Vad gör en ILS-Ingenjör? (fmv.se)

Som trainee inom ILS kommer du vara en del av en grupp talanger som under ett år deltar i ett program med fokus på coachning, mentorskap, utbildning och studiebesök. En del av programmet kommer innebära att du bidrar i projekt kopplat till integrerat logistikstöd. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att, genom ett långsiktigt systemperspektiv, utarbeta materielvårdsscheman och instruktionsböcker eller göra driftsäkerhets-, underhålls- och kostnadsanalyser samt att upprätta underhållsplaner. Detta är viktiga delar i utformningen av ett underhålls- och supportsystem för ett tekniskt system. I rollen kommer du exempelvis att delta i diskussioner om tekniska lösningar samt göra beräkningar och sammanställningar. Du kommer tillsammans med projektledare och andra kollegor sträva efter att säkerställa att leveransen till Försvarsmakten sker i tid och till rätt kvalitet.

I rollen kommer du utgå från något av våra verksamhetsområden Armé, Ledningssystem, Flyg, Marin eller Logistik där du utöver deltagande i projekt även kommer gå utbildningar för att fördjupa dina kunskaper inom ILS. Vidare kommer du att bli tilldelad en mentor som coachar dig och hjälper till att öka dina kunskaper inom ILS och projektarbete. Du kommer även att följa med på studiebesök i olika delar av landet för att få en ökad förståelse för både FMV:s och Försvarsmaktens verksamheter, med fokus på underhållsplanering.

Som trainee kan du utgå från någon av våra verksamhetsorter Stockholm, Linköping, Östersund, Karlskrona eller Malmö samtidigt som flera delar av programmet kommer ske på plats i Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma.

Programinformation

Ansök senast

13 februari 2023

Tillträde

4 september 2023

Utbildning

Civil- eller högskoleingenjör med relevant inriktning för området alternativt motsvarande kompetens, som vi bedömer likvärdig.

Utland

Nej

Kontaktperson

Emma Fröst, 070-793 04 18, emma.frost@fmv.se

Ansökan

https://www.fmv.se/jobb--karriar/lediga-jobb/traineeprogram-inom-ils/

Startsidan

https://www.fmv.se/jobb--karriar/fmv-akademi/

Följ oss i sociala media