Sofigate Graduateprogram

Bli en del av vårt team av konsulter inom Business Technology. Vi hjälper våra kunder att leda sin digitalisering genom att bidra med vår expertis inom strategi, transformation, tekniska lösningar och ledarskap. Sofigate arbetar internationellt från kontor i Sverige, Finland, Danmark och Storbritannien.

Graduateprogrammet
Sofigate Sveriges Graduateprogram pågår i ett år och är utformat kring tre huvudsakliga strömmar: Affärsutveckling, Praktiskt konsultarbete och Utveckling av konsultkompetens. Det huvudsakliga målet med programmet är att kombinera praktisk erfarenhet från kundprojekt med teoretisk utbildning samt personlig utveckling. Under året stöttas du av din team manager och personliga mentor som kommer ge dig den bästa möjliga grunden för en lyckad framtida konsultkarriär på Sofigate.

Affärsutveckling
Strömmen inom affärsutveckling är uppdelad i tre block. I blocken kommer du att arbeta tillsammans med seniora konsulter på Sofigate och delta i utvecklingen av våra tjänster, sälj och marknadsföring samt företagsstrategi.

Block A – Tjänster
I block A fokuserar vi på Sofigates erbjudanden som täcker in våra tre affärsområden: BT Transformation, BT Management och BT Solutions. Blocket ger dig en bra insikt i vårt erbjudande och hur vi jobbar för att alltid leverera bästa möjliga lösning för våra kunder.

Block B – Sälj och Marknadsföring
Blocket innefattar säljträning samt hantering av vår kundportfölj. Som Graduate kommer du få insikt i, samt arbeta med, säljprocessen exempelvis genom att vara involverad i säljmöten och skapa säljmaterial. Utöver det får du en inblick i hur vi arbetar med marknadsföring och möjlighet att bidra i detta arbetet.

Block C – Företagsstrategi
I Block C får Graduateteamet möjlighet att arbeta tillsammans med den svenska ledningsgruppen i syfte att bidra till Sofigate Sveriges kommande års strategi. Med styrning från Sofigate Sveriges VD får du en stor inblick i, och möjlighet att påverka, vår vision och målsättning.

Få erfarenhet av praktiskt konsultarbete
Under programmet kommer du att arbeta som konsult i kundprojekt, där du tillsammans med erfarna kollegor från Sofigate tar en aktiv roll i att leverera värdefulla lösningar till våra kunder. Målet är att under programmet få möjlighet att prova på projekt inom olika affärsområden. Efter avslutat Graduateprogram väljer du vilket affärsområde du vill tillhöra och arbeta inom.

Utveckla din konsultkompetens
En viktig del av Graduateprogrammet är att ge dig rätt stöd för personlig och professionell utveckling. Under programmet kommer du att genomgå flertalet kurser för att bygga en stark kompetensgrund inför konsultrollen.

Certified

Programinformation

Ansök senast

Våren 2020

Tillträde

Hösten 2020

Utbildning

Ingenjörer, systemvetare och ekonomer

Utland

Utlandsresor förekommer

Kontaktperson

graduateprogramsweden@sofigate.com

Ansökan

Mer info kommer senare

Startsidan

https://www.sofigate.com/sweden/graduate-programme/

Följ oss i sociala media