Gruppbild 2.png
goteborgsregionens kommunalforbund.png

Framtidens Samhällsbyggare

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschövergripande traineeprogram för företag och förvaltningar inom samhällsbyggnadssektorn. Varje år utbildas nya traineer till nyckelpersoner som kan arbeta med samhällsbyggnad utifrån ett helhetsperspektiv. Traineerna får kunskap om hela sektorn och förståelse för de processer som styr både näringsliv och politik. Programmet har utvecklats som ett svar på de utmaningar sektorn står inför och har som mål att öka effektiviteten i hela samhällsbyggnadssektorn.

Som trainee tillsvidareanställs du i någon av de medverkande företagen eller förvaltningarna. Under programmets 14 månader ingår tre breddningsperioder på andra arbetsplatser, något som ger dig förståelse för fler aspekter av samhällsbyggnad och chansen till ett stort tvärsektoriellt nätverk. Traineegruppen arbetar tillsammans med ett verkligt stadsutvecklingscase inom ramen för programmet. I utbildningen ingår även frukost- och lunchseminarier varje månad, något som hjälper dig att bygga ditt nätverk och stärka din kontakt med branschen. Därutöver får du som trainee en personlig mentor och en gedigen utbildning i kommunikation, personlig utveckling och grupputveckling.

Efter avslutat program kommer du att kunna bidra med ett unikt perspektiv både i den egna organisationen och i branschen i stort.

Till traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare söker vi dig med:

  • God kommunikationsförmåga
  • Stort samhällsengagemang
  • Intresse av och förmåga att samarbeta
  • Ambition och handlingskraft
  • Förmåga att kritiskt reflektera

Utöver dessa egenskaper kommer varje företag/organisation att sätta upp egna kriterier för respektive traineetjänst.

Programinformation

Ansök senast

Februari/mars 2020

Tillträde

Hösten 2020

Utbildning

Framtiden Samhällsbyggare söker dig med teknisk utbildning exempelvis civil-eller högskoleingenjör, arkitekt, lantmätare eller annan utbildning inom samhällsplanering.

Utland

Nej

Kontaktperson

Andréa Kihl: 073-206 73 57, andrea.kihl@goteborgsregionen.se

Ansökan

Mer info kommer senare

Startsidan

http://www.framtidenssamhallsbyggare.se