Allmännyttans Traineeprogram

Drivs du av passion, engagemang och vill känna dig stolt varje dag när du går hem från jobbet? Vill du vara en del av ett team som tillsammans bygger en hållbar stad för alla? Har du dessutom en akademisk examen i bagaget?

Allmännyttans eget traineeprogram ger dig en unik start på din karriär och förutsättningar att utvecklas till en nyckelspelare på ett allmännyttigt bostadsföretag oavsett om din inriktning är till exempel ekonomi, teknik, miljö, kommunikation eller samhällsansvar. Programmet ger dig en plattform att bygga nätverk och du får snabbt ett helhetsperspektiv på hur ett allmännyttigt bostadsföretag fungerar.

Traineeprogrammet pågår under ett år. Du anställs redan från början på ett av landets drygt 300 kommunala bostadsföretag för en specifik tjänst och har sedan din hemvist på det företaget under hela året. I programmet ingår fem gemensamma utbildningsmoduler där du får träffa traineer från andra delar av landet.

Traineeprogrammet ger dig en förståelse för hela verksamheten men också personlig utveckling och självinsikt. Utbildningsmodulerna förläggs på olika bostadsföretag runt om i Sverige. Det ger dig möjligheter att bygga nätverk samtidigt som du får en förståelse för hur andra företag än ditt eget valt att organisera sig och arbeta. För att maximera förutsättningarna för ditt lärande innehåller utbildningen också hemuppgifter och strukturerade uppföljningssamtal med din chef.

I traineeprogrammet ingår fem gemensamma utbildningsmoduler à 3 dagar

  • Allmännyttans villkor
  • Omvärldsanalys & Affärsmannaskap
  • Kundrelationer
  • Fastighetsutveckling
  • Ledarskap & Medarbetarskap

https://www.facebook.com/allmannyttanstrainee/ kan du kika in bakom kulisserna hos oss på allmännyttan genom att ta del av vad nuvarande traineer gör. Mer information om Allmännyttans eget traineeprogram hittar du på https://www.sabo.se/trainee.

Programinformation

Ansök senast

Våren 2020

Tillträde

Hösten 2020

Utbildning

Akademisk examen

Utland

Nej

Kontaktperson

EvaHanna Wittrin, 08-406 56 17, evahanna.wittrin@sabo.se

Ansökan

Mer info kommer senare

Startsidan

https://www.sabo.se/allmannyttan/trainee/