UNIT4 Agresso AB
ANSÖK SENAST
Eventuellt 2015
TILLTRÄDE
Eventuellt 2015
Utbildning
Nyutexaminerade systemvetare, datatekniker och dataingenjörer samt till nyutexaminerade ekonomer
UTland
Nej
Kontaktperson
Ann-Charlotte Werdin
Telefon: +46 8 57843837
Mobil: +46 733 450501

ansök till
Info kommer senare

Traineeprogram 2015

Implementationskonsult eller Systemutvecklare? Ansök till UNIT4 Agresso

UNIT4 Agresso AB levererar standardiserade och kundspecifika affärssystemlösningar för företag och organisationer inom de flesta branscher, bland annat fastighets-, industri-, entreprenad-, tjänste/finans-, och energibolag. Totalt har vi drygt 1100 kunder, där ca 50 % utgörs av myndigheter, kommuner, statliga och kommunala bolag, hälsa/sjukvård/landsting och offentligt ägda organisationer.

Våra lösningar omfattar en mängd olika områden som exempelvis Ekonomi, Inköp, Human Resource Management, Logistik och Projekthantering. Vi erbjuder också verksamhetsspecifika lösningar för kunder inom bland annat Fastighet och Entreprenad. Självklart har vi också en hel del tjänster i vår produktportfölj, både affärssystemlösningar via SaaS (Software as a Service), löneadministration och affärsutvecklingskonsulter på managementnivå.

UNIT4 Agresso AB ingår sedan år 2000 i den holländska koncernen UNIT4 NV. Företagsgruppen, som under de senaste åren vuxit både organiskt och genom förvärv, är av oberoende analysföretag rankad som nummer 2 bland Europas största leverantörer av affärssystemlösningar. Koncernens omsättning uppgick 2012 till 469,8 miljoner Euro.

Det svenska dotterbolaget UNIT4 Agresso AB, har sitt huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Sundsvall, och hade år 2012 en omsättning på 578 miljoner SEK

UNIT4 Agressos traineeprogram pågår under sex månader och har från och med 2012 två olika inriktningar. Implementationskonsult – vilken främst vänder sig till nyutexaminerade ekonomer och Systemutvecklare - vilken riktar sig till nyutexaminerade systemvetare, datatekniker och dataingenjörer.

Programmet inleds med en grundlig introduktion och efterföljs av ett gemensamt kursprogram. Efter det gemensamma kursprogrammet följer sedan en individuell påbyggnadsdel i den inriktning man tillsammans med HR-chefen har kommit överens om vid anställningstillfället.

Klicka här för att visa nyhetshistorik för UNIT4 Agresso AB

Ange att du hittade traineeprogrammet på TraineeGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget