Västerås Stad

ANSÖK SENAST
Eventuellt 2015
TILLTRÄDE
Eventuellt 2015
Utbildning
Civilingenjör, fastighetsekonom
UTland
Ja, eventuellt  

Västerås stads traineeprogram

Västerås stad söker traineer!

Nu ska Västerås stad starta ett traineeprogram. Tekniska nämndens stab och fastighetskontoret är de två förvaltningar som kommer att stå som värdförvaltningar i årets traineeprogram.

Västerås stads traineeprogram erbjuder följande: 

- En visstidsanställning under 10 månader.
- Ökad kunskap om kommunal verksamhet och Västerås stad
- Att skapa nätverk.
- Ökad kunskap och praktisk erfarenhet inom ditt utbildningsområde.
- Aktivt deltagande i förvaltningens verksamheter på olika nivåer.
- Egna arbetsuppgifter som innebär att delta i ett projekt, vara projektledare eller delta i utredningsarbete.
- Få möjlighet att följa/ha diskussioner med ledare på olika nivåer
- Under programmets gång sker kontinuerliga medarbetarsamtal där uppföljning och feedback ges.

Klicka här för att visa nyhetshistorik för Västerås Stad

Ange att du hittade traineeprogrammet på TraineeGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget