SAS Institute AB
ANSÖK SENAST
Eventuellt 2015
TILLTRÄDE
Eventuellt 2015
Utbildning
Akademisk bakgrund inom statistik, analys, systemvetenskap, data, programutveckling, matematik eller ekonomi.
UTland
Nej
Kontaktperson
Patric Hellgren, 08-5221 70 51, patric.hellgren@swe.sas.com

SAS Institute Trainee Program

Programbeskrivning
Området affärsanalys (Business Analytics) är ett av de starkaste tillväxtområdena i IT-branschen. Företag har krav på sig att klara snabba omställningar och hårdare konkurrens genom att kunna hantera sin information på ett helt annan sätt än tidigare. Undersökningar visar att företag som kan förädla data till information genom avancerad analys är både lönsammare och konkurrenskraftigare än de företag som saknar denna typ att kompetens och systemstöd, därför växer marknaden för affärsanalys kraftigt.

SAS Institutes krävande traineeprogram vänder sig till ambitiösa nyutexaminerade eller nyligen nyutexaminerade och studenter som vill göra karriär i IT-branschen inom Affärsanalys. Förståelse för verksamhets- och användarbehovet med en förmåga att möta upp med IT-lösningar är kännetecknen för en framgångsrik konsult inom affärsanalys.

Du som söker har en akademisk bakgrund inom områden som statistik, analys, data, systemvetenskap,  programutveckling, modellering, matematik eller ekonomi. Du är kommunikativ, har social kompetens och är en stark lagspelare. Vi förväntar oss kandidater som är engagerade och motiverade att gå igenom hela programmet och sedan ser sig i en roll att bli expert inom affärsanalys efter programmets slut.

Programmet omfattar 24 månader och varvar teori med praktik. Under hela utbildningen kommer varje trainee ha stöd av handledare och mentor.

Projekten inom affärsanalys stöds av tre huvudinriktningar. Konsultrollerna är inom Statistik & analys, Applikationsutveckling/Business Intelligence och Data integration. Dessa tre roller arbetar nära varandra för att få ut snabba värden ur våra kunders beslutsstödsystem.

SAS Institutes Trainee Program är indelad i block
Första blocket har en intensiv utbildning i grundläggande SAS systemutveckling och verktyg. Sedan sker vidareutbildning i respektive huvudområde. Utbildningarna sker i klassrum och i självstudier med certifieringar.

Block 2 har inriktning mot utveckling i metoder och träning inom projekt och konsultmässighet. Här får du arbeta med erfarna konsulter, du utvecklar de färdigheter som krävs för att arbeta som en SAS-konsult inom affärsanalys.

Block 3 sträcker sig under sista året då traineen går in i aktuella affärsanalysprojekt. Här fördjupas din insikt och tekniker. Applicering av egna erfarenheter från block 1 och 2 in i kundsituationer kommer tillföra uppdaterad kompetens till dagens behov av affärsanalys.

Till följd av höstlov blir det ett glapp mellan intervjuer och tester.

Traineeprogrammet är en tillsvidareanställning med  provanställning på 6 månader med mycket goda karriärsmöjligheter. Efter programmets slut kommer du arbeta som konsult inom affärsanalys i olika kundprojekt.

Klicka här för att visa nyhetshistorik för SAS Institute AB

Ange att du hittade traineeprogrammet på TraineeGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget