SAS Institute AB

ANSÖK SENAST
Eventuellt 2016
TILLTRÄDE
Eventuellt 2016
Utbildning
Systemvetenskap, data, programutveckling, matematik, ekonomi
UTland
Nej

SAS Institute Trainee Program

Området affärsanalys (Business Analytics) är ett av de starkaste tillväxtområdena i IT-branschen. Företag har krav på sig att klara snabba omställningar och hårdare konkurrens genom att kunna hantera sin information på ett helt annan sätt än tidigare. Undersökningar visar att företag som kan förädla data till information genom avancerad analys är både lönsammare och konkurrenskraftigare än de företag som saknar denna typ att kompetens och systemstöd, därför växer marknaden för affärsanalys kraftigt.

SAS Institutes krävande traineeprogram vänder sig till ambitiösa nyutexaminerade eller nyligen nyutexaminerade och studenter som vill göra karriär i IT-branschen inom Affärsanalys. Förståelse för verksamhets- och användarbehovet med en förmåga att möta upp med IT-lösningar är kännetecknen för en framgångsrik konsult inom affärsanalys.

Klicka här för att visa nyhetshistorik för SAS Institute AB

Ange att du hittade traineeprogrammet på TraineeGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget