Certifikatstämpel för Certifierade Traineeprogram

Villkor
Logotypen (certifikatstämpeln) får endast användas av företag och organisationer som har certifierade traineeprogram samt av media i samband med artiklar om Certfikatet, TraineeGuiden.se eller Civilekonomerna.
Logotypen får inte förändras eller förvanskas på något sätt.
Om logotypen används på webben ska den alltid vara klickbar och länkas till http://www.traineeguiden.se/certifikat
Kontakta oss om ni har några frågor!

Ladda ner Certifikat-logo
Med text png pdf svg
Utan text png pdf svg