Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov.

Just nu händer det väldigt mycket hos oss. Vi bygger ut det svenska stamnätet för el för att möta framtidens behov på elmarknaden och krav på säkra elleveranser. Anslutningen av förnybara energikällor kräver också ett robust stamnät. Arbetet är meningsfullt. Utan oss fungerar inte Sverige och det finns en stolthet i väggarna på Svenska kraftnät. Arbetet vi utför är ansvarfullt men också ofta utmanande, vilket gör att du hela tiden utvecklar din kompetens. I takt med en öppnare europeisk elmarknad möjliggör vi också ett internationellt samarbete. Vid huvudkontoret i Sundbyberg finns det nationella kontrollrummet där vi övervakar och styr stamnätet dygnet runt. I Sundbyberg arbetar de flesta av våra 600 medarbetare, men vi har även kontor i Sundsvall och Halmstad samt en driftcentral i Sollefteå. Svenska kraftnät sysselsätter också flera hundra konsulter och entreprenörer runt om i landet.

Program från detta företag

54 dagar kvar. Svenska Kraftnät söker dig med utbildningen Civilingenjör, Systemvetare/IT, Civilekonom. Programmet startar 7 september 2020 och har ansökan Mellan 3 december 2019 - 6 januari 2020

Läs mer
Staff och vi.png

ArtikelSök uppdraget som studentambassadör hos Traineeguiden! Perfekt för dig som vill göra något utöver det vanliga och samtidigt utmärka dig i framtida rekryteringsprocesser!

Läs mer