Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Centrum för Management i Byggsektorn (CMB)

CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) är Sveriges främsta forum för frågor om styrning, ledning och management inom samhällsbyggnad. CMB har som övergripande målsättning att, i en alltmer komplex miljö, stimulera till ett moderniserat ledarskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. CMB består av fyra Chalmersinstitutioner samt närmare 60 av marknadens starkaste aktörer inom privat och offentlig verksamhet. Läs mer om CMB på: http://www.cmb-chalmers.se/

GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige och har därmed tillgång till ett ovärderligt nätverk inom den offentliga sektorn. GR har även med stor framgång drivit traineeprogram sedan 1998. Tillsammans har CMB och GR tillgång till allt som behövs för att skapa Framtidens Samhällsbyggare, d.v.s. företag, organisationer, beslutsfattare, genomförare och nätverk för att nå dem som ville vara med och starta något unikt. (GR) är övergripande projekt- och processledare för traineeprogrammet samt genomförare av utbildning inom personlig utveckling. Den tekniska kompetensen i programmets utbildningsinsatser bidrar CMB med, i samarbete med Chalmers Professional

Program från detta företag

310 dagar kvar. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) söker dig med utbildningen Framtiden Samhällsbyggare söker dig med teknisk utbildning exempelvis civil-eller högskoleingenjör, arkitekt, lantmätare eller annan utbildning inom samhällsplanering.. Programmet startar Hösten 2020 och har ansökan Februari/mars 2020

Läs mer